BOSTA is de Belgische federatie van alle bedrijven werkzaam in de kantoor- en schoolartikelenbranche. De federatie behartigt de belangen van de leden door een platform te vormen voor uitwisseling van informatie, standaarden, statistieken. Bosta vormt tevens een platform om de branche de promoten, zoals het organiseren van vakbeurzen of andere marketingactiviteiten. Tenslotte vormt de federatie de spreekbuis voor de branche naar de overheid.


Leden

BOSTA is ontstaan uit de federatie Fegropa die de fabrikanten, invoerders en groothandels van kantoor- en schoolartikelen groepeerde. Door de ontwikkelingen in de markt ontstond de noodzaak om alle distributiekanalen te betrekken bij de organisatie. Zo staat Bosta nu niet alleen open voor de fabrikanten, importeurs en groothandels (Fegropa), maar tevens voor fournituristen, inkoopgroeperingen, grootdistributie, detaillanten (Fedepa) en alle bedrijven die werkzaam zijn in kantoor- of schoolartikelen.

Networking

Om de samenwerking tussen de leden te bevorderen organiseert Bosta op regelmatige tijdstippen bijeenkomsten voor de leden. Die kunnen georganiseerd worden rond een bepaald thema of verbonden aan een bepaalde, meer informele activiteit.

Standaardisatie

Bosta zorgt ervoor dat bepaalde afspraken gemaakt worden binnen de branche om te komen tot een standaardisatie van indeling van artikelen en distributiekanalen. Tevens wordt er gewerkt aan een standaardisatie voor de elektronische transmissie van gegevens. Alle andere standaardisaties kunnen besproken worden op aanvraag van de leden.


Promotie van de branche

Bosta organiseert de tweejaarlijkse vakbeurs "Paper Show". Tevens worden marketingactiviteiten en specifieke activiteiten gecoördineerd.

Conjunctuurbarometer

Bosta publiceert een maandelijkse conjunctuurbarometer die de evolutie in de diverse distributiekanalen aangeeft. Deze barometer wordt opgemaakt door een onafhankelijk instituut en wordt gratis verspreid onder de leden.

Marktonderzoek

Op regelmatige wijze organiseert en financiert Bosta een ruim marktonderzoek van de Belgische markt voor papierwaren en kantoorbenodigdheden.