We schrijven donderdag 6 juni als we naar Den Berg trekken met Bosta. Als een prachtige oase ligt hotel en eventbedrijf Den Berg verscholen in het Londerzeels groen. De GPS weet gelukkig de weg. Het weer speelt ons parten en we kunnen net niet op het mooie terras genieten van de welkomstkoffie. Maar niet getreurd, het is een blij weerzien met zo vele bekende gezichten en ook verschillende nieuwe Bosta leden en genodigden.

Kathleen Bosteels (Secretaris-Generaal ad interim Bosta) opent de vergadering en leidt ons door de agenda van vandaag. Daarna geeft ze de presentatieklikker door aan Bob Boekema.

PBS Network

Bob brengt het goede nieuws dat het PBS Network initiatief in zowel Frankrijk als Nederland positief onthaald wordt en zich in volle implementatiefase bevindt. PBS werd door de branche in Duitsland opgericht en daar draait het op volle toeren. Het bewijst zijn nut voor zowel de distributie als de fabrikanten die er dagelijks hun voordeel mee doen.


Ook Bosta onderschrijft dit initiatief dat productdata uitwisseling en vereenvoudiging van bestellen op een moderne digitale manier faciliteert. De fabrikant bepaalt met welke distributie hij handelt via PBS, doch elke deelnemer kan beschikken over de gestructureerde en rijke content. En content is KING zoals we allen weten, en wordt het in de toekomst nog meer.

De Raad van Bestuur van Bosta heeft zelfs een mooie korting van minstens 12,5% (meer korting kan ook, info via Bob mobiel nummer 0031-626538528) bedongen voor de Bosta leden.

PBS is een onafhankelijk intermediair zonder commercieel belang. Zij bewaken de correcte behandeling van data en garanderen de privacy van hun gebruikers. PBS is niet van plan te stoppen bij office supplies. In het belang van de branche wordt er ook gewerkt aan de uitbreiding naar business supplies. Dus al wat je in een professionele omgeving nodig kan hebben om je werk efficiënt te doen. Misschien is er zelfs een connectie mogelijk met circulariteit en duurzaamheid door in de database gegevens van Responsible Office op te nemen.

Het advies van Bosta in verband met PBS; “wacht niet af, maak snel een afspraak met Bob zodat u weet wat PBS u kost en wat het u leveren zal”.

Responsible Office (RO) milieubetere producten

Opnieuw krijgt de vergadering een update over RO. Zowat op elke bijeenkomst kunnen we positief nieuws brengen. Fabrikanten edding, Kyocera, The Navigator Company, Trodat en Turbel treden toe en plaatsen hun producten online of dat zal kortelings gebeuren. Dat zal ons op 820 producten brengen. Dat kan zelfs nog beter, op naar de 1.000. Ons gestelde doel, 20 fabrikanten in 2020, is nu reeds bereikt. Hoog tijd om het doel weer uitdagender te stellen. Kathleen laat als projectmanager RO zien dat het aantal bezoekers van de website maand na maand groeit en nu op niveau is. Ook van bedrijven en de overheid krijgen we regelmatig feedback dat het initiatief waardevol is en dat het dagelijks gebruikt wordt om aanbestedingen voor te bereiden en keuzes te maken. Het bewijs daarvan zie je ook in het groot aantal paginabezoeken dat nu boven de 8 per sessie stijgt volgens de metingen in Google analytics. Ook het aantal geïnteresseerde bezoekers die de RO website doorstuurt naar onze fabrikanten, partners en RO dealers stijgt elke maand en geeft dit jaar tot nu toe reeds 726 kliks, puike prestatie en we blijven groeien. Op 26 september bij Kyocera te Zaventem, 22 oktober bij Peleman Industries te Puurs en 27 november bij Acco Brands Esselte te Sint-Niklaas vinden 3 opleidingsdagen plaats waarbij DE professional inzake duurzaamheid bij overheid en bedrijven Mieke Pieters onze RO dealers informeert en traint hoe RO dealers met RO optimaal kunnen inspelen op de vraag van de overheid naar duurzame kantoor- en schoolproducten. Een belangrijk onderdeel van die opleiding is zeker kennisdeling over de Belgische en Europese aanbestedingswetgeving zodat onze RO dealers nog meer expert worden in deze materie en adviserend kunnen optreden naar hun klanten, scholen en de overheid. Uiteraard kan de content op de RO website daar bij helpen zeker nu deze ook ter beschikking van de RO dealers en hun klanten wordt gesteld door middel van een interactieve PDF catalogus die een identieke kopie van de website is. Voor RO dealers is deze opleiding gratis maar er zijn nog enkele plaatsen vrij voor andere Bosta leden. De kosten voor faciliteiten, lunch en opleiding zijn 900€ excl. btw per persoon voor de 3 dagen! Opnieuw investeert Bosta door deze professionele opleiding aan zijn leden zo laagdrempelig aan te bieden. Niet Bosta leden betalen 1.500€ excl. btw.

Stuur snel je aanvraag naar kathleen@bosta.org.

Bosta, RO, de RO fabrikanten en de RO dealers zijn helemaal klaar voor 2020, het jaar van de waarheid inzake duurzaamheid.

Tijd voor de algemene vergadering met stemming van de Raad van Bestuur

Na het welkomstwoord van de nieuw geïnstalleerde Bosta voorzitter Bert Lippens (Brepols) volgt het rapport van de Secretaris-Generaal met onder andere het aantal Bosta leden dat vandaag op het recordaantal 82 staat. ConKuur, Igepa, Lumap, Pandava en Peleman Industries vervoegden de rangen.

Bert Lippens gesteund door de volledige Raad van Bestuur laat zien dat Bosta de laatste jaren flink heeft geïnvesteerd, in Responsible Office, GFK cijfers, de Paper Show en meer. De terugvallende rentes op spaargeld van de federatie doen de rest met de balans die een tekort toont. Het team heeft zich heel duidelijk voorgenomen vanaf 2020 een budget in evenwicht af te leveren. Alhoewel Bosta nog mooie reserves heeft, wil men financiële continuïteit aan de federatie garanderen. Geen gemakkelijke oefening maar noodzakelijk en de gemaakte analyses wijzen uit dat dit mogelijk is met behoud van de waardevolle initiatieven.

De balans 2018 en de forecast 2019 en 2020 worden getoond, en via de zittingsdocumenten met de leden gedeeld en de vergadering geeft ontlasting aan de bestuurders.

Kathleen geeft ook een update over de Paper Show 2020

De inschrijvingen van de exposanten liggen op schema. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het wordt weer een succesvolle beurs in de Nekkerhal te Mechelen op zondag 19 en maandag 20 januari 2020. Heel de branche zal er zijn.

Kathleen legt uit hoe de stemming voor de Raad van Bestuur in zijn werk gaat

Er zijn 8 gegadigden voor 7 plaatsen in de Raad van Bestuur. Dat er zo veel branchegenoten deel willen uitmaken van de Raad van Bestuur zien wij als een bewijs van het dynamisme, positivisme en de gezonde ambitie die in de raad heerst, en daar kunnen we alleen maar trots op zijn en veel vertrouwen uit putten.

Bert Lippens (Brepols), Philippe Heymans (Durable), Jan Jansegers (Fellowes), René Paolin (Acco Brands), Frank Schelkens (Pilot), Steyaert Karina (Exaclair), en Tom Smet (Staedtler) worden verkozen om samen met de raadsleden die dit jaar niet moesten worden herverkozen; Patrick Bivort (Turbel), Sophie De Jonge (Doculine) René-Luc Henrotay (Casio), Ruben Tass (Despec) en Pascal Van Assche (Bic) de nieuwe raad te vormen.
Veel succes aan het nieuwe team!

Bert en Kathleen sluiten af

met de uitnodiging voor het aperitief en een save de date voor de volgende vergadering op donderdag 19/9/2019 in het Kasteel van Brasschaat.

Na een verrukkelijk diner en vele leuke tafelmomenten sluiten we de dag af met nieuwe kansen voor de toekomst en een dank je aan de sprekers, Bosta, de Bosta leden en de genodigden van deze dag.

Tot de volgende .......................……. in Brasschaat.