De Algemene Vergadering van Bosta vond gewoontegetrouw in een sfeervol kader plaats: het domein van Kasteel Gravenhof in het Vlaams-Brabantse Dworp. De gasten werden in stijl ontvangen op het door vijvers omgeven terras. Tot het eerste agendapunt hen tot de orde riep …

Naar een duurzame sector

Responsible Office is Bosta’s antwoord op de prangende vraag van de overheid naar milieuvriendelijke kantoorproducten. Het drietalige onlineplatform bundelt producten met een of meer certificaten, erkend door de Belgische overheid. Bosta bewaakt de integriteit van de informatie door strenge screenings. Om zo betrouwbare en onafhankelijke informatie te bieden.
Het digitale platform wordt ontwikkeld door het Gentse Pure Sign op basis van CMS Drupal. De ‘go live’ is voorzien in oktober 2014. Fabrikanten kunnen echter nu al inschrijven en in de loop van de komende weken producten invoeren. Dat doen ze door credits te kopen per aangemeld product. De prijs per credit daalt naarmate men meer credits koopt.
Nogal wat fabrikanten stelden vragen over de geldige certificaten. Momenteel aanvaardt Responsible Office slechts een beperkt aantal certificaten. Fabrikanten die andere certificaten naar voren willen schuiven, kunnen dit bij Bosta melden. Bosta zal dan haar rol van klankbuis opnemen en de mogelijkheid tot acceptatie bespreken met de relevante instanties. De strenge selectie is echter noodzakelijk om greenwashing en andere praktijken te vermijden.
Lees het persbericht.


Paper Show 2015: niet talmen, inschrijven!

Bea verraste het publiek met het grote aantal standen dat al verkocht is voor de Paper Show 2015. De definitieve toekenning van de standen vindt plaats tijdens de herfstvergadering. Wacht echter niet te lang om uw plaats te reserveren. Gezien het succes van de vorige edities, bent u er best snel bij! Blik terug op de vorige editie.

Bosta Academy: relevante opleidingen

Op 25 juni vindt de eerste training van de Bosta Academy plaats. De Academy werd in het leven geroepen om professionele opleidingen te bieden, op maat van de sector. Nog inschrijven voor de salestraining op 25 juni? Meldt u nú aan. Een overzicht van alle trainingen vindt u hier.

Cijfers en formaliteiten

Philippe Heymans lichtte de begroting toe, alsook de goedkeuring en ontlasting van de bestuurders. Het beperkte verlies dat Bosta lijdt is grotendeels te wijten aan de eenzijdige inkomstenstroom van de lidgelden. Bosta streeft naar nieuwe bronnen van inkomsten om die situatie te verbeteren. Het Responsible Office-platform zou daaraan kunnen bijdragen.
Alle herkiesbare bestuursleden werden met meerderheid van stemmen herkozen voor een periode van twee jaar.

Cash is king

Filip Hendrickx, Manager Sales bij Graydon Belgium, bracht een boeiende en interactieve presentatie over debiteurenbeheer. Aan de hand van tien ietwat confronterende stellingen, toonde hij het belang aan van een snelle en efficiënte aanpak van uw debiteuren. Het betalingsgedrag in België vertoont een lichtjes optimistische verbetering, maar zeker geen reden om te juichen. Oninbare vorderingen kunnen tot faillissementen leiden. Daarom neemt u best preventieve én curatieve acties om de risico’s van niet-betaling te verminderen. Goede afspraken maken, doordacht zakendoen en kredietwaardigheid checken zijn essentieel. Zoals Guido Gezelle het zo treffend zei: “Denkt aleer ge doende zijt, en doende denkt dan nog”.

In de bloemetjes

De gasten genoten van een heerlijk aperitief op het terras, nog net voor de zon het voor bekeken hield. Het diner vond plaats in een sfeervol opgesmukte kasteelzaal - een decor dat de verfijnde gerechten eer aandeed. En dan was het tijd om eer te bewijzen aan aftredend voorzitter Philippe Heymans. Met een emotionele speech, lovende woorden en een flinke ruiker zette hij Secretaris Bea Wollaert letterlijk in de bloemetjes. Philippe geeft, omwille van professionele redenen, de fakkel door aan Frank Schelkens. De mondige ‘piloot’ en Managing Director Belux bij Pilot zal zich ongetwijfeld met veel brio en kennis van zaken kwijten aan zijn nieuwe taak. Karina Steyaert (Exaclair) volgt Frank op als ondervoorzitter, samen met Bert Lippens (Brepols).