Op donderdag 14 september hield Bosta haar Herfstvergadering in het magnifieke decor van Kasteel Tivoli in Mechelen. Het barslechte weer deed geen afbreuk aan de positieve gemoederen. Want Bosta bracht ook ditmaal veel goed nieuws. Van mooie vooruitzichten voor de Paper Show en updates van Responsible Office tot een nieuwe lidmaatschapsformule.

1. Paper Show 2018

De Paper Show vindt in 2018 voor het eerst plaats in de Nekkerhal in Mechelen omdat de infrastructuur van de Brabanthal te klein werd. Op dit moment schreven al 87 exposanten zich in, en verkochten we al méér vierkante meters beursoppervlakte dan de Brabanthal kan onderbrengen. Het concept van de beurs blijft ongewijzigd, op enkele nieuwigheden na:

· extra categorieën voor de Paper Show Awards: hobbyartikelen en lederwaren;

· Eco Awards: uitsluitend met producten die minstens één label hebben dat wordt erkend door Responsible Office.

We vragen onze deelnemers vriendelijk om:

· inspanningen te leveren om meer Nederlandse bezoekers over de streep te trekken;

· SOS Kinderdorpen te sponsoren (bijdrage 300 euro ten voordele van het Simbahuis);

· maximaal gebruik te maken van de promocheques.

Exposanten ontvangen binnenkort via e-mail álle info om hun beursdeelname optimaal te organiseren. Van inlichtingen over Awards en promocheques tot technische gegevens rond de beursstand, registratie van standhouders en bezoekers, kortingen bij Novotel, en meer.

Zetes: zorgeloze registratie

De registratie van deelnemers en standhouders aan de PaperShow wordt in goede banen geleid door specialist in identificatieoplossingen Zetes. Jean-Marie Marinus zoomde in op de werking en voordelen van de tool. Zetes levert de technologie voor:

· registratie en badging van bezoekers;

· inschrijving van standpersoneel (via een login die per mail wordt bezorgd);

· follow-up van bezoekers.

Online inschrijven gaat makkelijk en snel, terwijl exposanten cruciale bezoekersdata krijgen. Zetes vraagt om het standpersoneel vooraf in te schrijven om geen tijd te verliezen tijdens de beurs zelf. De exposantenbadges zijn vanaf 18 januari beschikbaar op het secretariaat van de expohal. Exposanten ontvangen gedetailleerde info over de registratie via e-mail.

SOS Kinderdorpen: continuïteit loont

Geertrui Declerck bracht een overzicht van de projecten die dankzij de steun van Bosta en haar leden werden gerealiseerd. Bosta steunt al acht jaar ononderbroken het Simbahuis, dat kinderen in een moeilijke leefsituatie opvangt. Deze zomer konden de kinderen voor het eerst proeven van een vakantie in Molenheide (Limburg). De continue steun van Bosta waarborgt de dagelijkse werking van het Simbahuis. Geertrui bedankte ook nog de inzet van Turbel: de medewerkers staken tijdens een teambuilding de handen uit de mouwen in het Simbahuis.

Nekkerhal / Artexis: toplocatie voor events

Jan Goditiabois en Farida Martens gaven een presentatie over de Nekkerhal en moederbedrijf Artexis dat actief is in de evenementenindustrie. In België beschikt Artexis over meerdere eventlocaties waaronder Flanders Expo, Antwerp Expo en de Nekkerhal. De nieuwe thuisbasis van de Paper Show werd de voorbije jaren grondig gerenoveerd tot een multifunctionele hal met talrijke pluspunten. Exposanten ontvangen binnenkort info over de technische mogelijkheden, inclusief grondplannen en data voor opbouw en afbraak.

2. Responsible Office: op naar duurzaamheid!

Carlo Bollen en Kathleen Bosteels brachten een update van Responsible Office (RO): de website die duurzaamheid in de branche stimuleert. De sprekers lichtten het ontstaan en de werking van RO toe, en gaven uitleg bij nieuwigheden:

· technische aanpassingen rond gebruiksvriendelijkheid;

· investeringen in SEO om de vindbaarheid te verhogen (in drie talen);

· duidelijkere productbeschrijvingen;

· integratie met sociale media;

· klikbaar logo naar de website van de fabrikanten;

· rubriek met actuele info en nieuws;

· mogelijkheid om productinfo te exporteren naar Excel.

Momenteel bevat RO tien certificaten voor producten en twee voor bedrijven. We streven naar minimaal twintig deelnemende fabrikanten en duizend producten, een hoger bezoekersaantal en meer contacten in Wallonië.

PEFC: verantwoorde producten

PEFC, het grootste boscertificatiesysteem ter wereld, is een niet-gouvernementele organisatie die ijvert voor duurzaam bosbeheer – broodnodig gezien jaarlijks meer dan tien miljoen hectare bos verdwijnt. Het PEFC-certificatiesysteem is betrouwbaar en transparant: het volgt de houtstromen van in het bos tot bij de consument, via onafhankelijke controles rond beheer, opslag, verwerking, transport en verkoop.

Bedrijven met een geldig PEFC-certificaat mogen het logo aanbrengen op hun producten. Zo tonen ze hun engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, trekken ze klanten aan die bekommerd zijn om het milieu, promoten ze de vraag naar PEFC-producten, en steunen ze de (lokale) bosbouwers.

Cradle-to-cradle: goed voor mens en milieu

Gil Stevens bracht een uiteenzetting over cradle-to-cradle: een nieuw businessmodel met als streefdoel: producten zo ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig en herbruikbaar zijn. De nadruk ligt hierbij op drie strategieën: reuse, reduce en recycle, waarbij het sluiten van materiaalkringlopen centraal staat. Fundamentele principes:

· beschouw afval als voedingsstof

· focus op hernieuwbare energie

· koester diversiteit en streef naar innovatie

C2C-certificering is ambitieus, vereist inspanningen en een langetermijnstrategie. Om de haalbaarheid van C2C te vergroten, is de certificatie opgedeeld in fases. De C2C-website helpt bedrijven om het model te implementeren, biedt workshops en trainingen en een ondersteuningstraject om de principes in de praktijk te brengen.

3. GfK: inzicht leidt to slimme beslissingen

Thalia Demesmaeker van marktonderzoeksbureau GfK presenteerde recente marktontwikkelingen en cijfers, inclusief de relatie tussen online- en offlineverkoop en de voortgang van e-commerce. Conclusies in vogelvlucht:

· de koopkracht in België ligt hoger dan in Nederland, maar lager dan in Frankrijk;

· de stationary-markt kende een fikse daling in de periode januari-juni 2017, en dat in alle belangrijke productcategorieën;

· spelers die uitsluitend offline of online verkopen, krijgen klappen; bedrijven met een multichannelstrategie doen het wél goed;

· de invloed van sociale netwerken neemt toe;

· klanten verwachten ‘convenience’: altijd en overal bereikbaar en beschikbaar;

· België hinkt nog achterop wat mobile shopping betreft: computers blijven de belangrijkste tool voor online aankopen;

· kopers verwachten uniforme prijzen – ongeacht het kanaal – en een grote belevingswaarde: de winkel als ‘pretpark’, personal shoppers, nostalgische versmarktsfeer, …;

· gratis levering is grootste troef voor e-commerce;

· e-commerce in België groeit het snelst van heel Europa.

4. Uitbreiding lidmaatschap

Tot slot stelde commissievoorzitter Patrick Bivort de nieuwe lidmaatschapsformules van Bosta voor. Omdat distributiebedrijven vandaag onvoldoende vertegenwoordigd zijn, werden er twee nieuwe formules ontwikkeld op maat van die sector: lidmaatschap DIS en DIS+. Het nieuwe lidmaatschap DIS+ geeft distributeurs ook toegang tot de onmisbare kwartaalcijfers en marktanalyses van GfK. Bovendien kunnen DIS-leden zich kandidaat stellen voor de Raad van Beheer, om zo hun stempel te drukken op het beleid.

Tussen de presentaties door werden de standen van de Paper Show toegekend en konden de leden bijpraten en ervaringen uitwisselen. De Herfstvergadering werd naar goede gewoonte afgesloten met een netwerkdrink en diner.