PROGRAMMA 30/03/15

09 u 00 - 10 u 00 : ontvangst koffie

10 u 00 -  10 u 45 :
FSC - Over duurzaam bosbeheer en bosvriendelijke kantoorproducten
(Bart Holvoet)

11 u 00 – 11 u 45 :
PEFC – Gisteren, vandaag en morgen /  duurzaam aankopen met het PEFC label
(Mieke Vercruijsse)

12 u 00 – 13 u 30 : lunch

13 u 30 – 14 u 15 :
BBL  - circulair aankopen : wat en waarom
(Rob Buurman)

14 u 30 – 15 u 15 : GOVEX – Wegwijs in overheidsaanbestedingen (Philippe Huygens)

15 u 30 – 16 u 15 :
www.Responsible-Office.be : een geleid bezoek

16 u 30 – 17 u 30 : drink


Tweede training 30 maart 2015
Responsible Office 2020
Salons Waerboom – Groot-Bijgaarden

PEFC
– Gisteren, vandaag en morgen / duurzaam aankopen met het PEFC label (Mieke Vercruijsse)

Vandaag is PEFC het meest verspreide certificatiesysteem ter wereld. Het systeem vertegenwoordigt ongeveer 70% van de gecertificeerde oppervlakte wereldwijd. In België zijn 285 000 hectare bos PEFC-gecertificeerd. Dit komt overeen met 41% van de bosoppervlakte in ons land.
Door te kiezen voor producten in hout of papier, die het PEFC label dragen, krijgt u de garantie dat u zich niet schuldig maakt aan ontbossing en illegaal kappen, maar dat u integendeel uw steentje bijdraagt tot een gezond en duurzaam bosbeheer.
Tijdens de workshop, leren wij u hoe u PEFC-producten correct kunt voorschrijven in een lastenboek of gewoon bestellen, hoe de producten gefactureerd moeten zijn om u de zekerheid te geven dat het om duurzame PEFC-producten gaat.


FFC – Over duurzaam bosbeheer en bosvriendelijke kantoorproducten (Bart Holvoet)

Een FSC label op een papier- of houtproduct geeft de garantie op een verantwoorde herkomst. Maar wat wil ‘duurzaam bosbeheer’ in het bos juist zeggen? En hoe slaagt FSC erin deze garantie van bos tot eindproduct hard te maken. Via deze workshop ontdekt u het ‘hoe’ en ‘waarom’ achter het FSC label, zodat u gewapend met deze informatie ook uw klanten kan warm maken voor FSC gelabelde producten.


GOVEX
Wegwijs in overheidsaanbestedingen
(Philippe Huygens)

Circulair aankopen : wat en waarom
(Rob Buurman)

Bond Beter Leefmilieu probeert de transitie naar de circulaire economie te versnellen door actief in te zetten op innovatieve concepten zoals de deeleconomie, product/dienst combinaties en circulair aankopen. In deze workshop zal BBL vooral duidelijk maken waarom circulair aankopen nou zo belangrijk en interessant is. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden en initiatieven worden de 'ins and outs' rond circulair aankopen behandeld.

www.Responsible-Office.be
een geleid bezoek


Eerste training op 25 juni 2014
SALES TRAINING

Medewerkers blijven het beste van zichzelf geven wanneer ze continu gestimuleerd worden in hun persoonlijke groei.

• Zorg voor talentontwikkeling als hefboom voor het bereiken van uw strategische doelen.
• Verhoog hun competenties en vaardiheden door hen te voeden met inzichten en het aanreiken van gewenst degrag.
• Zowel het individu als de organisatie zullen hiervan de vruchten plukken.


Trainingprogramma op maat van Bosta

Deze training/workshop wordt interactief gebracht waardoor enerzijds de betrokkenheid van de groep gegarandeerd is en anderzijds voldoende kapstokken en handvaten kunnen worden aangereikt op basis van de dagdagelijkse realiteiten.

Bosta Academy biedt een kwalitatieve ondersteuning van de professionals in onze branche met aandacht voor de specifieke context van de sector.

De Academy

Gaat opleidingen en workshops organiseren/faciliteren ten behoeve van de professionalisering van de sector.
Dit niet enkel voor de Bosta leden maar voor iedereen die actief is in onze branche, zowel vanuit een B2B invalshoek als een B2C aanpak.

Menselijk talent
• Vormt meer dan ooit ervoor het kloppend hart van duurzame groei
en ontwikkeling van ondernemingen
• Investeren in opleiding is investeren in rentabiliteit en productiviteit!

Veranderende economische realiteit
• Moeten we transformeren om te overleven ?
• Hoe omni-channel strategie ontwikkelen ?
• Hoe kan ik mij onderscheiden ?
• Hoe verkoop ik mijn toegevoegde waarde ?

Assortiment en winkelpresentatie 
• Winkelpresentatie afgestemd op de wensen van de consument
• Nieuwe productcategorieën vinden hun plaats

Iedereen kan het roer vasthouden als de zee kalm is…
Bosta ziet de Academy als platform voor het aanreiken van tools om beter de woelige zee te trotseren

Geslaagde eerste
Bosta Academy-opleiding

De Bosta Academy werd in het leven geroepen om opleidingen en workshops te organiseren die bijdragen aan de professionalisering van onze sector. Zowel leden als niet-leden kunnen er terecht voor cursussen die inspelen op de veranderende economische realiteit. En die (on)rechtstreeks een betere rentabiliteit en productiviteit stimuleren. De eerste opleiding vond plaats op 25 juni, in het inspirerende groene kader van Salons Waerboom. Deelnemers leerden er de kneepjes van succesvol verkopen in een Sales training waarin élke fase van het verkoopproces onder de loep werd genomen. Met aandacht voor prospectie, het verkoopgesprek en de Sales pitch. En ook argumenteren, komaf maken met weerstanden en closen. De evaluatie sprak boekdelen: de deelnemers wisten de praktijkgerichte training bijzonder te smaken. En er wordt zelfs enthousiast uitgekeken naar vervolgopleidingen. Wilt u ook uw voordeel doen met de opleidingen van de Bosta Academy? Hou dan de webpagina in het oog en zorg dat u er de volgende keer bij bent! Bosta-leden genieten vanzelfsprekend, een interessante korting. (LD/PMG)

Bekijk de fotos