Tijdens de algemene vergadering in het Martin's Grand Hotel in Waterloo op 21 juni 2012 werd de balans opgemaakt van 2011-2012 en werd de begroting voor een volgend werkjaar opgesteld. Het programma voor de leden startte met een bezoek aan het Slagveld en de Leeuw van Waterloo. Daarna werden ze in het Martin’s Hotel ontvangen voor de koffie en begon de ledenvergadering. Voorzitter Philippe Heymans bedankte de aanwezigen en alle andere Bosta leden voor hun inzet en interesse. Hoogtepunt van de vergadering was de verkiezing van de nieuwe leden van de raad van bestuur. Er waren zeven kandidaten: drie herverkiesbare leden en vier nieuwe kandidaten. De uitslagen lagen dicht bij elkaar, maar uiteindelijk werd beslist dat Kathleen De Poot (Spicers), Roland Cuvelier (Turbel) en Pascal Van Assche (BIC) herverkozen mochten worden. Daarnaast verwelkomt de raad van bestuur twee nieuwe leden: Alain Mares (Eclipse Cards) en René-Luc Henrotay (Casio). "Door deel te nemen aan de bestuursvergaderingen kunnen zij het discours en de werking van de federatie actief mee bepalen. Ook dienen zij zich te engageren voor minstens een van de deelcommissies, zoals de werkgroep die zich inzet voor marktonderzoek. De bedoeling is met onze raad de positieve resultaten van Bosta voort te zetten. Er staan heel wat nieuwe projecten in de startblokken, waarover wij u meer vertellen tijdens de vergadering op 15 november in Leuven." Sinds juni 2011 is het ledenaantal van Bosta van 56 naar 66 geëvolueerd. Ondervoorzitters zijn nog steeds Frank Schelkens en Bert Lippens. "Cathy Goyens (Eddinglega) heeft ons begin dit jaar verlaten en Véronique Croisé (RBMI) diende vandaag haar ontslag in." Andere niet-uittredende bestuursleden zijn Olga Vingerhoet (Quantore), Carlo Bollen (Esselte), René Paolin (Acco) en Tom Smet (Staedtler). Het officiële gedeelte werd afgesloten met een receptie en een diner.

Philippe Heymans, voorzitter van Bosta, bedankt de inzet van alle leden