Op 18 juni laatstleden heeft BOSTA ( Belgian Office and Stationery Trade Association ) haar 30 jarig bestaan gevierd met maar liefst 88 genodigden en dit  in het prestigieuze kader van de Château du Lac de Genval.

Alle ingrediënten waren aanwezig om van deze avond een onvergetelijk  en warm evenement te maken: een uitstekende maaltijd, een schitterend optreden van Coco Jr.  gevolgd door een gezellige dansavond tot in de vroeg uurtjes.

De nieuwe dynamiek van BOSTA was tijdens dit evenement weer duidelijk voelbaar. BOSTA is immers één grote familie waar iedereen zich goed voelt en warm onthaald wordt.

De speech van voorzitter Catry was duidelijk naar de toekomst gericht en als bewijs daarvan werd aangekondigd dat vanaf 2011 alle leden van BOSTA van een nieuwe representatieve en kwalitatieve marktstudie zullen kunnen genieten.  BOSTA wenst immers meer en meer toegevoegde waarde aan de leden te kunnen bieden.

De voorzitter dankte tevens de voltallige Raad van Bestuur voor het puike werk afgelopen jaar.

Maar zelfs met de ogen naar de toekomst gericht vergeet de federatie het verleden niet. Mensen die voor BOSTA en de hele sector hun steentje bijgedragen hebben werden in de bloemetjes gezet. Onder hen de ex-voorzitters Walter Sanders, Hugo Jaspers, Patrick Timmermans en Véronique Croisé hebben de titel van erevoorzitter aangeboden gekregen. Ook de voormalige secretarissen-generaal Justin Gesnot en Pierre Huygens werden niet vergeten, evenmin als Alfred Coquel, voormalig penningmeester.

Last but not least werd Marc Bruynserade gehuldigd voor zijn hele carrière als journalist in dienst van de branche.

30 jaar is een hele rit, maar met deze jeugdige leeftijd en het nieuwe dynamische gaan wij de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet.

BOSTA dankt alle leden en genodigden voor hun aanwezigheid op deze memorabele 18de juni 2010.

Mede dankzij het goede humeur van alle aanwezigen zal deze avond in het collectieve geheugen gegrift blijven.

Op 18 juni laatstleden heeft BOSTA haar 30 jarig bestaan gevierd